Wszystko o ptakach - strona archiwum 4

Kukułka a la jastrząb lub krogulec

Kukułka - Cuculus canorus (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%82ka_zwyczajna)

► Kukułka (Cuculus canorus)  przypomina wielkością turkawkę, pustułkę lub gołębia, choć ubarwienie zbliżone jest do upierzenia krogulca (szary wierzch ciała, pierś oraz prążkowany brzuch), choć ma smuklejszą głowę i prosty dziób. Do tego drapieżnika podobna jest też w locie, ale ma bardziej spiczaste skrzydła. Niektórzy mylą ją z małym sokołem, przez długie, ostro zakończone skrzydła i ogon. Badania naukowe przeprowadzone przez zespół doktora Justina Welbergena z University of Cambridge dowiodły, że kukułczy kamuflaż czyli naturalne  [ Czytaj więcej ]

Spring Alive

fot. Jacek Drozda (www.rurzyca.pl)

► Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) popularyzuje w Polsce projekt edukacyjny BirdLife International, nazwany „Spring Alive”.  Jest on skierowany głównie do dzieci w wieku 8-12 lat, ale również do wszystkich osób zafascynowanych fenomenem ptasich migracji. Spring Alive daje możliwość wniesienia własnego wkładu w gromadzenie wartościowych danych, które w przyszłości mogą wiele powiedzieć na temat ptasich migracji. Uczestnicy obserwując cztery (ostatnio – pięć) badane gatunki, pomagają określić wahania w datach ich przylotów do  Europy.  Są to  [ Czytaj więcej ]

Zimowe Ptakoliczenie w Polsce

Zima 2011 - krzyżówki na śniegu. Fot. Hanna Żelichowska

► Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) odbywa się co roku, zawsze w ostatnią sobotę i niedzielę stycznia, przez co najmniej jedną godzinę w każdym z tych dni. W tym samym okresie, ptaki liczą  mieszkańcy Wielkiej Brytanii w ramach „Big Garden Birdwatch”.  Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.  W ramach tego wydarzenia liczymy ptaki w naszym pobliżu – w  parkach, ogrodach, na  [ Czytaj więcej ]

Rzeczpospolita Ptasia

Flaga "Rzeczpospolitej Ptasiej"

► Niedawno pisałam o wirtualnym państwie Wirtlandia, które wydało monetę z wizerunkiem żurawia. Okazuje się, że nie trzeba szukać na internetowych stronach zagranicznych, bowiem mamy swoją ciekawostkę: „Ptasie państwo”. To symboliczne państwo, które nazywa się „Rzeczpospolita Ptasia” -  jest jedną z inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus (łac. wspólnymi siłami). Towarzystwo powstało w czerwcu 2001 roku, w tym też roku powstało ptasie państwo. „Rzeczpospolita Ptasia” stawia sobie za cel edukację, zapoznawanie ludzi z bogactwem przyrodniczym  [ Czytaj więcej ]

Sokół w legendzie o powstaniu Tbilisi

► Tbilisi to stolica i największe miasto Gruzji położone nad rzeką Kurą, zamieszkane przez ok. 1,5 mln mieszkańców.  Historia powstania Tbilisi owiana jest legendą. Najbardziej znana jej wersja opowiada o tym, jak pewnego dnia król Wachtang Gorgasali (452-502) wybrał się wraz ze swoją świtą na polowanie w okolicach dzisiejszego miasta. W czasie tych łowów królewski sokół pochwycił bażanta, po czym oba ptaki zniknęły z oczu polujących. Po długich poszukiwaniach myśliwi odnaleźli źródło, w którym leżały  [ Czytaj więcej ]

Warmia. Ptasi raj

Okładka albumu Andrzeja Waszczuka (źródło: księgarnia wysyłkowa www.przyrodnicze.pl)

►  To tytuł wspaniałego albumu Andrzeja Waszczuka, rodowitego Warmiaka, pasjonata przyrody, utalentowanego fotografa.  Swoje obserwacje, których plonem jest opisywana przeze mnie publikacja,  prowadził przez wiele miesięcy, koncentrując się szczególnie na obszarze w rejonie wsi Kwiecewo, od niedawna będącego rezerwatem o tej samej nazwie.  Rezerwat „Kwiecewo” obejmuje 110 ha, a w jego skład wchodzą rozlewiska, łąki i nieużytki. To jedno z najcenniejszych siedlisk lęgowych ptaków na Warmii i Mazurach, gdzie stwierdzono gniazdowanie 23 gatunków ptaków wodno-błotnych,  [ Czytaj więcej ]

Rytmy Natury w Dolinie Baryczy – DVD

Okładka filmu DVD "Rytmy Natury w Dolinie Baryczy" (źródło księgarnia wysyłkowa www.przyrodnicze.pl)

► Księgarnia Przyrodnicze.pl poleca dla czytelników naszego serwisu porywającą opowieść o przyrodzie największej w Europie krainie stawów – Dolinie Baryczy. Film został zrealizowany na terenie Doliny Baryczy, która w większości swego obszaru wchodzi w skład ostoi NATURA 2000. Jest to teren wyjątkowy zarówno w skali województwa dolnośląskiego jak i w skali całego kraju. Jest on przykładem krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, kształtowanego od stuleci przez gospodarkę człowieka, a jednocześnie zachowującego ogromną różnorodność biologiczną. Na terenie tym znajdują się  [ Czytaj więcej ]

Podgląd na żywo par dzikich sokołów wędrownych

► Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” uruchomiło kamery do podglądu na żywo z gniazd dzikich par sokołów wędrownych: na kominie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku,  funkcjonujący już od 2003 r.  (https://webcam.peregrinus.pl/pl/wloclawek-mpec-podglad-z-wloclawka). W roku 2011 para sokołów Piorun i Iskierka, przeniosła się do innej lokalizacji we Włocławku, gdzie niestety nie ma kamery. Tutaj można za to oglądać pustułki, które zasiedliły opuszczone gniazdo i najprawdopodobniej samica wkrótce złoży jaja; na Pałacu Kultury i Nauki w  [ Czytaj więcej ]

Program restytucji sokoła wędrownego w Polsce

► Od 1990 roku prowadzone są w Polsce prace nad restytucją sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Do chwili obecnej wypuszczono łącznie około 300 młodych sokołów wyhodowanych w pięciu ośrodkach współpracujących ze sobą pod patronatem Rady Programu Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego w Polsce. Program został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dla koordynacji działań w ramach Programu została powołana Rada Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus) w Polsce, w skład której wchodzą: po jednym przedstawicielu z  [ Czytaj więcej ]

W kwietniu – o bocianach …

Bocian (Ciconia ciconia) na łące. Fot. Hanna Żelichowska

► Ledwie zaczyna się kwiecień, prasa donosi o bocianach w hiszpańskim mieście Alfaro (północno-wschodnia część tego kraju – prowincja Navarra). W 2008 r. pisano o tym na forum Klubu Ciconia  (https://klubciconia.ptaki.info.pl/forum/viewtopic.php?p=66948&sid=41bef4150ab5434c684913dab9848b3e) a obecnie krótką notatkę na ten temat zamieszcza tygodnik POLITYKA (nr 15 (2802) z 8 kwietnia 2011 r.). Katedra San Miguel w centrum miasta Alfaro to ulubione miejsce gniazdowania ok. 110-120 par bocianów z tzw. populacji zachodniej bocianów (kiedy młode się wylęgną będzie ich  [ Czytaj więcej ]