Kalendarium

KALENDARIUM WAŻNYCH DAT

XIIIw. – Do Europy dotarły ptaki egzotyczne.
1493r. – Kolumb sprowadza parkę Amazonek kubańskich
1580r. – Farmerzy na Wyspach Kanaryjskich zaczynają hodować kanarki na export.
1685r. – Ginie Drond Dodo, ostatni przedstawiciel tego gatunku wytępiony przez człowieka wkrótce po jego odkryciu.
1700r. – Ginie Ślepowron maurytyjski występujący na Mauritiusie w archipelagu Maskarenów na Oceanie Indyjskim.
1705r. – Ginie Ibis reunioński występował na wyspie Rodrigues (Maskareny)
1761r. – Ginie Ślepowron wielkogłowy występował na wyspie Rodrigues (Maskareny)
1805r. – Ginie emu czarne ostatnie na wolności na wyspie King Australia. Wskutek nadmiernych polowań łowców fok i wielorybów przebywających na wyspie.
1815r. – Ginie ostatni Chruścielak atlantycki. Występował na Wyspach Wniebowstąpienia. Przypuszczalnie wymarł wkrótce po pojawieniu się na wyspie szczurów.
1822r. - Ginie ostatnie emu czarne, które przypuszczalnie przetrwało przywiezione przez Baudina w ogrodzie botanicznym Jardin des Plantes w Paryżu.
1825r. - Ginie ostatni Skworczyk skromny występujący na wyspie Wyspy Cooka (Nowa Zelandia).
1866r. – Powstaje pierwszy zarys drzewa rodowodowego ptaków, który podał E. Hackel.
1726r. - Ginie ostatni Szpak maskareński występujący na wyspie Rodrigues (Maskareny).
1827r. - Ginie ostatni Emu mały, wytępiony przez europejskich osadników. Możliwe również, że do wyginięcia tych ptaków przyczyniło się zmniejszenie ich siedlisk wskutek pożarów lasów.
1828r. – Żona angielskiego gubernatora w Indiach – lady Amherst sprowadza do Anglii bażanta diamentowego. Od jej nazwiska pochodzi nazwa gatunkowa ptaka.
1840r. – Został odkryty Tracz auklandzki przez podróżnika Julesa Dumonta d’Urville’a podczas francuskiej ekspedycji statkami L’Astrolabe and La Zelee na Wyspach Auckland.
1844r. - Ginie ostatnia para alki olbrzymiej. Rybacy: Jón Brandsson, Vilhjálmur Hákonarson, Sigurour Ísleifsson i Ketill Ketilson dopłynęli do Eldey, żeby zrealizować zamówienie Carla Siemsena – pozyskać okazy alk olbrzymich. Jón Brandsson i Sigurour Ísleifsson zatłukli ostatnią parę ptaków wiosłami.
1850r. – Ginie ostatni Kormoran okularowy występujący na Wyspie Beringa (Rosja).
1860r. – Ginie ostatni Szpak reunioński występujący na wyspie Reunion (Maskareny)
1864r. – Ginie ostatni okaz Ary trójbarwnej zastrzelonej w La Vega, niedaleko bagien Ciénaga de Zapata
1868r. – Po raz pierwszy w Galicji wprowadzono pojęcie Ochrony gatunkowej.
1874r. – Zatwierdzenie ustawy dotyczącej ptaków przez cesarza Franciszka Józefa, która objęła ochroną niektóre gatunki (np. owadożerne) natomiast zakwalifikowała ptaki drapieżne (min. bielika, jastrzębia, orla przedniego isokoła wędrownego) do gatunków szkodliwych i zezwoliła na ich tępienie.
1875r. – Ginie ostatnia w wyniku polowań kaczka labradorska.
1875r. – Ginie ostatnia Przepiórka nowozelandzka. Jako główną przyczynę wymienia się przegraną walkę o pokarm i środowisko naturalne z wprowadzonymi przez Europejczyków gatunkami obcymi.
1880r. - Ginie ostatni Skworczyk kruczy występujący na Wyspie Karolińskiej (Mikronezja).
1899r. – Początek naukowego, nowoczesnego obrączkowania ptaków. Duński nauczyciel gimnazjalny Hans Christian Cornelius Mortensen z Viborga wprowadził metalowe (cynkowe, potem aluminiowe) obrączki z napisem, adresem, literami i numerem umożliwiającym rozpoznanie konkretnego ptaka. W ten sposób oznakował 165 szpaków.
1891r. – Ginie ostatnia hawajka żółtawa (Hawaje)
1894r. – Ginie ostatnia hawajka kraterowa (Hawaje)
1894r. – Ginie ostatnia Takahe z Wyspy Północnej (Wyspa północna- Nowa Zelandia). Do zmniejszenia populacji i wymarcia gatunku przyczynili się poprzez polowania i niszczenie jego środowiska naturalnego pod uprawę ziemi Maorysi. Niektóre źródła uznają rok 1850 za datę wymarcia.
1896r. - Ginie ostatania hawajka złotogłowa (Hawaje)
1900r. – Ginie ostatni gołąb wędrowny na wolności.
1900r. - Ginie ostatnia Kokoszka atlantycka. Przypuszczalnie przyczyną wymarcia mogła być kombinacja polowań człowieka, drapieżnictwa, wprowadzonych gatunków obcych (m. in. szczurów, kotów i świń) oraz utrata środowiska naturalnego w wyniku pożarów.
1900r. – Ginie ostatni Bączek czarnogrzbiety (Nowa Zelandia)
1900r. – Ginie ostatnia Karakara meksykańska
1901r. - Ginie ostatnia hawajka ostrodzioba (Hawaje)
1901r. – Powstaje pierwsza na świecie stacja ornitologiczna w Rositten (obecnie Rybaczi) założonej na Mierzei Kurońskiej.
1902 I 9 – Ginie zastrzelony ostatni Tracz auklandzki. Wśród głównych przyczyn wymarcia tego gatunku wymienia się polowania, głównie dla mięsa przez łowców fok i wielorybów okolicznych wód, a także pierwszych osadników tych wysp. Również wytrzebienie przez wprowadzone przez człowieka zwierzęta (psy, koty i przywleczone szczury)
1903r. – Pierwsze znalezisko szczątków emu małego, ze wzgórz w zachodniej części przylądka Gantheaume na Wyspie Kangura.
1907r. – Ginie ostatni Kurobród różnodzioby występujący w Nowej Zelandii
1907r. – Rozpoczęto masowe obrączkowanie ptaków przez Johannes Thienemann, pracującego w pierwszej na świecie stacji ornitologicznej w Rositten (obecnie Rybaczi).
1910r. – Ginie ostatni wilgowron cienkodzioby występujący w Meksyku
1914r. – Ginie ostatni okaz papugi kalifornijskiej w USA w niewoli. Posądzona o pasożytniczy tryb życia bezlitośnie była tępiona.
1923r. - Ginie ostatni Skworczyk ogorzały występujący na Wyspie Norfolk (Australia).
1928r. – Powstaje prywatna inicjatywa w zakresie obrączkowania ptaków. Bogusław Stamirowski, dyrektor dóbr pod Lwowem rozpoczął obrączkowanie ptakóa) używając własnoręcznie przygotowanych numerowanych obrączek z napisem „Chrobro polotne” i „Stamirowski”.
1937r. – Stacja Badania Wędrówek Ptaków rozpoczyna oficjalną działalność w obrączkowaniu ptaków, zakładając je 1029 ptakom.
1934r. - Ginie ostatni okaz gołębia wędrownego w ogrodzie zoologicznym w Cincinnati.
1937r. – Powstaje w Polsce pierwsza Stacja Badania Wędrówek Ptaków przy Państwowym Muzeum Zoologicznym, której kierownikiem został Janusz Domaniewski , wkrótce zastąpiony przez W. Rydzewskiego.
1943r. – Pierwsze lęgi Czapli białej w Polsce w Tarnowie i okolicach Lublina.
1950r. – Nastąpił katastrofalny spadek liczebności populacji sokołów wędrownych w Polsce.
1952r. – Przewieziono ginącego Bernikla hawajska do rezerwatu dzikich ptaków w Angli, gdzie zaczęły się rozmnażać.
1956r. – Introdukowano na wyspy Tristan da Cunha kokoszkę południową.
1957 XI 26-27 – Pierwszy Krajowy Zjazd Ornitologów, który odbył się w Warszawie.
1960r. – Australia wprowadza zakaz wywozu ptaków rodzimych.
1963r. – Ginie ostatnia hawajka płomienna (Hawaje)
1973r. – Kilka krajów podpisało waszyngtońską konwencję, która zakazuje handlu zwierzętami i roślinami zagrożonymi wymarciem.
1974r. – Rozpoczęto hodowlę dropia w Siemianicach (Wielkopolska).
1975r. – Objęcie wszystkich ptaków drapieżnych ochroną gatunkową.
1977r. - Ginie ostatni Perkoz kolumbijski Zamieszkiwał Jezioro Tota we wschodnich Andach w Kolumbi.
1986r. – Ginie Perkoz gwatemalski. Na skutek wprowadzonia do jeziora Lake Atitlán dwa agresywne gatunki ryb: bassa małogębowego i bassa wielkogębowego. Ryby te znacznie zredukowały populację krabów i ryb, które były pożywieniem dla perkoza gwatemalskiego. Ponadto ofiarą wprowadzonych do środowiska obcych gatunków ryb często padały pisklęta perkoza.
1979r. – Pierwsze lęgi na ziemiach Polski Dzięcioła białego pod Rzeszowem.
1979r. – W stacji Badawczaj Polskiego związku Łowieckiego w Czempiniu podjęto próby hodowli sokołów, korzystając z ptaków otrzymanych z Niemiec.
1980 XII 13 – Masakra dropi w Siemianicach, ginie 9 ptaków. Jest to bezpośrednia przyczyna zakończenia hodowli.
1985r. – Powstaje Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) w Białowieży, zajmuje się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej.
1986r. – Ostatni lęg dropia w Polsce pod wsią Parnica w okolicach Szczecina.
1986r. – Ginie ostatni drop w Polsce.
1990-2007 – Reintrodukowano 319 sokołów wędrownych.
1991r. – Powstaje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
1991r. – Powstaje Komitet Ochrony Orłów.
1991r. – Powstaje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które jest krajową organizacją pozarządową, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się ochroną przyrody oraz z polskimi naukowcami.
1994r. – Powstaje Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne.
1994r. – Opracowany został ,,Program reintrodukcji puchacza” w Wolińskim Parku Narodowym.
1994r. – Powstaje „Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk” realizowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
1997r. – Pierwsze gniazda Czapli w Polsce w dolinie Biebrzy.
1999r. – Pojawienie się pierwszych mandarynek w Warszawskich Łazienkach. Osobniki zbiegłe z hodowli lub wypuszczone przez hodowcę ptaków.
1998r. – Powrót do stolicy pary sokołów wędrownych, która zagnieździła się na szczycie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
1998r. – PTOP we współpracy z nadleśnictwami rozpoczyna realizację programu, którego celem jest zachowanie Ratowanie cietrzewia i głuszca w ich naturalnych ostojach w północno-wschodniej Polsce, które są zagrożone.
2000r. – Ministerstwo Środowiska wydało zgodę na rozpoczęcie hodowli głuszca w Nadleśnictwie Wisła. Ptaki miały pochodzić z Ukrainy lub Białorusi
2004 IX 28 – Wychodzi rozporządzenie wydane przez ministra środowiska w sprawie gatunków dziko żyjących objętych ochroną. Ochroną ścisłą objęto prawie wszystkie ptaki występujące w Polsce z wyjątkiem 9 gatunków objętych ochrona częściową oraz 13 gatunków łownych.
2004 XI – Przywrócono beskidzkim lasom 12 kogutów głuszca.
2008 VII 11 – Wypuszczono na wolność z hodowli wolierowej cztery młode sokoły wędrowne. Sokoły wypuszczono z gniazda adaptacyjnego na wieży zegarowej Galerii Krakowskiej.

PTASIE  ŚWIĘTA


W naszych kalendarzach i ptaki znalazły swoje miejsce.

20 marzec

Światowy Dzień Wróbla

1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ptaków

12 maja

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

31 maja

Dzień Bociana Białego

Pierwszy weekend października

Światowe Dni Ptaków

 


Informacje zebrano i opracowano korzystając z książek, literatury szkolnej, gazetek, folderów.