Czaszki

► Za zgodą Jana Jansena, administratora biblioteki https://www.skullsite.com/index.htm dla czytelników naszego serwisu przedstawiamy różnicę w budowie czaszek ptaków zaledwie kilkanaście z spośród bardzo wielu gatunków przedstawionych na stronie biblioteki czaszek ptaków.

Aby uzyskać czaszki i szkielety ptaki do tego celu nie zostały zabite. Wszystkie dzikie ptaki padły z przyczyn naturalnych lub przypadkowo, a w kilku przypadkach odstrzelone przez myśliwych zgodnie z obowiązującym prawem, lub ptak zmarł w niewoli. Instytut Experimental Zoology Grupa Wageningen University uzyskał zezwolenie przez władze holenderskie do kolekcji własnych i Europejskich chronionych ptaków po ich śmierci, jak również zezwolenie CITES.

Aby zachować jakąkolwiek część znalezionego ptaka chronionego należy w Polsce uzyskać zgodę ministerstwa środowiska.