Archiwum kategorii ‘Projekty, fundacje i azyle’

Azyle dla ptaków

► Azyle dla ptaków to po prostu ośrodki rehabilitacyjne dla ptaków, które zostały założone w celu niesienia pomocy i ratowania ptaków chorych, osłabionych i poranionych w celu umożliwienie powrotu do naturalnego środowiska po okresie rehabilitacji. Na terenie naszego kraju takich ośrodków znajduje się dość dużo, inne są tworzone. Ptasi Azyl – Warszawa Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ul. Ratuszowa 1/3; 03-461 Warszawa tel.:022 670-22-07 E-mail: akruszew@zoo.waw.pl Fundacja Ratujmy Ptaki Fundacja „Ratujmy  [ Czytaj więcej ]

FUNDACJA RATUJMY PTAKI

► W latach 1998-2004 przez nasz „mały azyl” przewinęło się przeszło 1215 ptaków z 96 gatunków oraz 59 ssaków z 11 gatunków. Spośród nich ponad 60% zostało przywróconych naturze Na dzień dzisiejszy Fundacja przyjmuje 150-200 ptaków rocznie. Najczęściej są to ptaki miejskie, takie jak sikorki, wróble, zięby, gile, kosy, jerzyki, jaskółki, kowaliki itp. Trafiają do nas również ptaki drapieżne, takie jak pustułki, myszołowy, krogulce, a także sowy- puszczyki i uszatki. Oprócz gatunków pospolitych, pomoc w  [ Czytaj więcej ]