Archiwum kategorii ‘Projekty, fundacje i azyle’

Zimowe Ptakoliczenie – weź udział!

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków serdecznie zachęca wszystkich miłośników tej grupy zwierząt do udziału w Zimowym Ptakoliczeniu – akcji, która w całej Polsce odbędzie się w najbliższy weekend (28-29 stycznia). Akcja ma na celu poznanie sytuacji gatunków, które na okres zimy pozostają blisko ludzkich siedzib, często korzystając z oferowanych im tutaj możliwości, m.in. z dokarmiania. Aby wziąć udział w Zimowym Ptakoliczeniu nie trzeba urządzać dalekiej wyprawy do lasu, nad rzekę czy jezioro – wystarczy poświęcić co  [ Czytaj więcej ]

Dokarmiajmy ptaki mądrze – STOP …

Dokarmianie ptaków zimą wzbudza kontrowersje. Jedni są zdania, że w mieście ptaki sobie poradzą i same znajdą pożywienie.  Inni  - uważają, że dokarmianie ptakom jest potrzebne. Bo kiedy śniegiem zasypane są parki, skwerki, nieużytki na obrzeżach miasta a na dodatek – zamarznięte stawy i oczka wodne, los ptaków może być tragiczny. Jedni i drudzy maja prawdopodobnie rację, jedynie trzeba mieć świadomość, kiedy, gdzie i jakie gatunki ptaków naprawdę wspierać wysypywaniem karmy. A z tym, my  [ Czytaj więcej ]

12 maja – święto ptaków wędrownych

► 12 maja obchodzimy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Idea takiego święta narodziła się w USA, jest obchodzone od 1993 r. Chodziło o to, aby uczulić społeczeństwa i rządy państw na zjawisko masowej migracji ptaków i podjąć wysiłki w kierunku ochrony i wspomagania ptaków w czasie ich wędrówek. Mówi o tym również Konwencja Bońska, w której „gatunek wędrowny” oznacza całą populację lub jakąkolwiek geograficznie odrębną część populacji dowolnego gatunku lub niższej grupy taksonomicznej dzikich zwierząt, którego  [ Czytaj więcej ]

Spring Alive

► Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) popularyzuje w Polsce projekt edukacyjny BirdLife International, nazwany „Spring Alive”.  Jest on skierowany głównie do dzieci w wieku 8-12 lat, ale również do wszystkich osób zafascynowanych fenomenem ptasich migracji. Spring Alive daje możliwość wniesienia własnego wkładu w gromadzenie wartościowych danych, które w przyszłości mogą wiele powiedzieć na temat ptasich migracji. Uczestnicy obserwując cztery (ostatnio – pięć) badane gatunki, pomagają określić wahania w datach ich przylotów do  Europy.  Są to  [ Czytaj więcej ]

Program restytucji sokoła wędrownego w Polsce

► Od 1990 roku prowadzone są w Polsce prace nad restytucją sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Do chwili obecnej wypuszczono łącznie około 300 młodych sokołów wyhodowanych w pięciu ośrodkach współpracujących ze sobą pod patronatem Rady Programu Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego w Polsce. Program został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dla koordynacji działań w ramach Programu została powołana Rada Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus) w Polsce, w skład której wchodzą: po jednym przedstawicielu z  [ Czytaj więcej ]

EEP – Europejski Program Ochrony Zwierząt

► Skrót EEP (ang. nazwa European Endangered Species Programme) to polski odnośnik, tłumaczony jako: Europejski Program Ochrony Zwierząt, tzn program ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem, który polega na hodowli w ogrodach zoologicznych wymierających gatunków.   Program ten jest stosunkowo nowy, rozpoczął się w 1985 roku i dlatego być może u wielu osób „pokutuje” nadal przekonanie, że ogrody zoologiczne są jedynie strasznym więzieniem dla zwierząt (obecnie, tylko w niektórych przypadkach jest to zgodne z prawdą). Przykładowo podam  [ Czytaj więcej ]

Projekt „Blisko Bocianów”

► Projekt obserwacji kamerą internetową gniazda bocianów białych „Blisko Bocianów” odbywa się w ramach programu Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PwG OTOP) i jest częścią monitoringu i ochrony bociana białego na terenie Południowej Wielkopolski. Koordynatorem projektu jest Paweł T. Dolata, lider Południowowielkopolskiej Grupy OTOP. Gniazdo, które obserwuje rzesza internautów z Polski i zagranicy, znajduje się w Przygodzicach, koło Ostrowa Wielkopolskiego Dla pary kamerowych bocianów od początku projektu w 2006 roku, w konkursie dla internautów  [ Czytaj więcej ]

„Energetyczni obrączkarze”

► Firma ENERGA na swojej stronie podaje komunikat prasowy, w którym czytamy, że pracownicy ENERGI pomogą badać dokąd lecą nasze bociany. Pracownicy zaangażują się w obrączkowanie bocianów białych w Polsce. ENERGA od lat wspiera bociany, jednak w tym sezonie, obok tradycyjnie montowanych i remontowanych platform pod bocianie gniazda, specjalnie przeszkoleni energetycy wezmą udział w akcji znakowania 1000 piskląt bocianów, specjalnymi nowoczesnymi obrączkami zatrzaskowymi. Pracownicy Grupy ENERGA, uzyskają niebawem uprawnienia obrączkarskie i we współpracy z przyrodnikami  [ Czytaj więcej ]

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

► Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych ma przeszło 15 letnią historię. Wszystko zaczęło się od myszołowa, którym bezinteresownie zaopiekował się Dr Andrzej Fedaczyński. Z czasem do Lecznicy dla Zwierząt „Ada” w Przemyślu zaczęły docierać następne zwierzęta, głównie ptaki. Dzięki temu, że Dr Andrzej nie potrafił odmówić żadnemu dzikiemu zwierzęciu, coraz więcej osób wiedziało, gdzie się udać z takim przypadkiem. Początki były trudne, brakowało odpowiednich pomieszczeń, klatek, wolier itp. Jednak zainteresowanie szybko zamieniło się w pasję. Z  [ Czytaj więcej ]

Akcja Carpatica

► Historia Akcji Carpatica, podobnie jak historia innych tego typu przedsięwzięć, jest ściśle związana z kierunkiem naszych zainteresowań. Większość prowadzonych przez nas od samego początku prac terenowych związana była z problemem migracji ptaków przez Karpaty. Odłów i obrączkowanie odpowiednio reprezentatywnej próby ptaków bezpośrednio w obrębie Karpat – w rozległym i trudnym górskim terenie – wydawały nam się jednak na początku nierealne. Założyciele Akcji Carpatica rozpoczynali swoją edukację nad techniką obrączkowania migrujących ptaków głównie na Akcji  [ Czytaj więcej ]