Archiwum kategorii ‘Sokolnictwo’

Jak chronic ptaki drapieżne

► O celowości ochrony ptaków drapieżnych przekonywać nikogo światłego nie trzeba. Jak zwykły zjadacz chleba może przyczynić się do ochrony tych najpiękniejszych z ptaków. Jest to możliwe na kilka sposobów: – można wspomóc finansowo Program Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt ” SOKÓŁ” https://www.peregrinus.pl/index.php?pokaz=spons_opp – nie kupować żadnych ptaków drapieżnych żywych czy spreparowanych a o próbach takiej sprzedaży zawiadamiać Policję. W Polsce wszystkie ptaki drapieżne są pod ochroną i  [ Czytaj więcej ]

HISTORIA SOKOLNICTWA W POLSCE

► Łowy z ptakami wzięły początek na azjatyckich stepach, gdzie szybkolotny ptak stanowił ogromną pomoc dla myśliwego. Uważa się, że sokolnictwo w Polsce zostało przejęte od Tatarów i że już w X i XI wieku uprawiano je na wielką skale. Ale B. Dyąkowski w swej książce pt.” O dawnych łowach i dawnej zwierzynie ” podaje, że do nas sokolnictwo przyszło z zachodu a uzasadnia to tak cyt. „… wzmianki bowiem o łowach z ptakami tyczą  [ Czytaj więcej ]