Archive for Grudzień 20th, 2011

Kormorany na celowniku myśliwych

Dnia 27 października 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wstrzymał odstrzał 250 kruków, 600 srok i 190 wron siwych w okolicach Szczytna. Wszczął też postępowanie o stwierdzenie nieważności wydanego przez RDOŚ w Olsztynie zezwolenia na redukcję tych gatunków. Wniosek był skierowany do RDOŚ w Olsztynie przez Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodniczo-Łowieckie. Zdaniem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), które zebrało  blisko 5000 podpisów przeciwko tej decyzji, wniosek nie zawierał wystarczających podstaw i danych naukowych pozwalających na wydanie zezwolenia.  [ Czytaj więcej ]