Archive for Kwiecień, 2011

XIX wydanie serwisu foto-ptaki.pl

► Paweł Wietecha zaprasza do kolejnego wydania serwisu www.foto-ptaki.pl w którym jak zwykle prezentuje nowe artykuły i wiele interesujących zdjęć znanych i cenionych autorów. W tym wydaniu przeczytamy jak powstawał jeden z najpiękniejszych albumów fotograficznych  wydanych w ostatnich latach  zatytułowany Obrazy przyrody autorstwa Piotra Chary. W obecnym wydaniu   interesujące artykuły przedstawiające brodźca śniadego i krwawodzioba   autorstwa Antoniego Marczewskiego, oraz przepiękne zdjęcia tych ptaków w wykonaniu kilku znanych już nam fotografów. W serwisie również kolejne  [ Czytaj więcej ]

II Seminarium Hodowców Ptaków Egzotycznych w Ostrowie Wielkopolskim

► Po ponad roku odbyło się w Ostrowie Wielkopolskim II Seminarium Hodowców Ptaków Egzotycznych. Prawdę mówiąc zaczynałem wątpić, że się ono w ogóle odbędzie, jednak na krótko przed imprezą Organizatorzy dali nieśmiało znać, że moje nadzieje nie są płonne. Po otrzymaniu tej informacji tym bardziej nie mogłem się doczekać, gdyż zaplanowane wykłady zapowiadały się niezwykle interesująco:   1)      Metody hodowli kanarków i ptaków egzotycznych – dr Marek ŁABAJ; 2)      Technologia hodowli amadyny wspaniałej i jej  [ Czytaj więcej ]

Prawdziwe oblicze norki amerykańskiej

  ►  Norka amerykańska, jak sama nazwa mówi pochodzi z Ameryki  Północnej, gdzie zamieszkuję teren całej Kanady i 48 z 50 stanów  USA. Ekspansja tego gatunku rozpoczęła się w latach 50-tych dwudziestego wieku, kiedy to na terenie byłego Związku Radzieckiego zostały wypuszczone z hodowli pierwsze osobniki norki amerykańskiej. Zaczątkiem tego procesu była akcja likwidacji hodowli zwierząt futerkowych w rosyjskiej części Syberii, gdzie działacze ekologiczni wypuścili tysiące zwierząt. Gatunek ten doskonale odnalazł się w nowym dla  [ Czytaj więcej ]

Kukułka a la jastrząb lub krogulec

► Kukułka (Cuculus canorus)  przypomina wielkością turkawkę, pustułkę lub gołębia, choć ubarwienie zbliżone jest do upierzenia krogulca (szary wierzch ciała, pierś oraz prążkowany brzuch), choć ma smuklejszą głowę i prosty dziób. Do tego drapieżnika podobna jest też w locie, ale ma bardziej spiczaste skrzydła. Niektórzy mylą ją z małym sokołem, przez długie, ostro zakończone skrzydła i ogon. Badania naukowe przeprowadzone przez zespół doktora Justina Welbergena z University of Cambridge dowiodły, że kukułczy kamuflaż czyli naturalne  [ Czytaj więcej ]

Spring Alive

► Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) popularyzuje w Polsce projekt edukacyjny BirdLife International, nazwany „Spring Alive”.  Jest on skierowany głównie do dzieci w wieku 8-12 lat, ale również do wszystkich osób zafascynowanych fenomenem ptasich migracji. Spring Alive daje możliwość wniesienia własnego wkładu w gromadzenie wartościowych danych, które w przyszłości mogą wiele powiedzieć na temat ptasich migracji. Uczestnicy obserwując cztery (ostatnio – pięć) badane gatunki, pomagają określić wahania w datach ich przylotów do  Europy.  Są to  [ Czytaj więcej ]

Zimowe Ptakoliczenie w Polsce

► Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) odbywa się co roku, zawsze w ostatnią sobotę i niedzielę stycznia, przez co najmniej jedną godzinę w każdym z tych dni. W tym samym okresie, ptaki liczą  mieszkańcy Wielkiej Brytanii w ramach „Big Garden Birdwatch”.  Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.  W ramach tego wydarzenia liczymy ptaki w naszym pobliżu – w  parkach, ogrodach, na  [ Czytaj więcej ]

Rzeczpospolita Ptasia

► Niedawno pisałam o wirtualnym państwie Wirtlandia, które wydało monetę z wizerunkiem żurawia. Okazuje się, że nie trzeba szukać na internetowych stronach zagranicznych, bowiem mamy swoją ciekawostkę: „Ptasie państwo”. To symboliczne państwo, które nazywa się „Rzeczpospolita Ptasia” -  jest jedną z inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus (łac. wspólnymi siłami). Towarzystwo powstało w czerwcu 2001 roku, w tym też roku powstało ptasie państwo. „Rzeczpospolita Ptasia” stawia sobie za cel edukację, zapoznawanie ludzi z bogactwem przyrodniczym  [ Czytaj więcej ]

Sokół w legendzie o powstaniu Tbilisi

► Tbilisi to stolica i największe miasto Gruzji położone nad rzeką Kurą, zamieszkane przez ok. 1,5 mln mieszkańców.  Historia powstania Tbilisi owiana jest legendą. Najbardziej znana jej wersja opowiada o tym, jak pewnego dnia król Wachtang Gorgasali (452-502) wybrał się wraz ze swoją świtą na polowanie w okolicach dzisiejszego miasta. W czasie tych łowów królewski sokół pochwycił bażanta, po czym oba ptaki zniknęły z oczu polujących. Po długich poszukiwaniach myśliwi odnaleźli źródło, w którym leżały  [ Czytaj więcej ]

Warmia. Ptasi raj

►  To tytuł wspaniałego albumu Andrzeja Waszczuka, rodowitego Warmiaka, pasjonata przyrody, utalentowanego fotografa.  Swoje obserwacje, których plonem jest opisywana przeze mnie publikacja,  prowadził przez wiele miesięcy, koncentrując się szczególnie na obszarze w rejonie wsi Kwiecewo, od niedawna będącego rezerwatem o tej samej nazwie.  Rezerwat „Kwiecewo” obejmuje 110 ha, a w jego skład wchodzą rozlewiska, łąki i nieużytki. To jedno z najcenniejszych siedlisk lęgowych ptaków na Warmii i Mazurach, gdzie stwierdzono gniazdowanie 23 gatunków ptaków wodno-błotnych,  [ Czytaj więcej ]

Rytmy Natury w Dolinie Baryczy – DVD

► Księgarnia Przyrodnicze.pl poleca dla czytelników naszego serwisu porywającą opowieść o przyrodzie największej w Europie krainie stawów – Dolinie Baryczy. Film został zrealizowany na terenie Doliny Baryczy, która w większości swego obszaru wchodzi w skład ostoi NATURA 2000. Jest to teren wyjątkowy zarówno w skali województwa dolnośląskiego jak i w skali całego kraju. Jest on przykładem krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, kształtowanego od stuleci przez gospodarkę człowieka, a jednocześnie zachowującego ogromną różnorodność biologiczną. Na terenie tym znajdują się  [ Czytaj więcej ]