Archive for Kwiecień 17th, 2011

Rzeczpospolita Ptasia

► Niedawno pisałam o wirtualnym państwie Wirtlandia, które wydało monetę z wizerunkiem żurawia. Okazuje się, że nie trzeba szukać na internetowych stronach zagranicznych, bowiem mamy swoją ciekawostkę: „Ptasie państwo”. To symboliczne państwo, które nazywa się „Rzeczpospolita Ptasia” -  jest jedną z inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus (łac. wspólnymi siłami). Towarzystwo powstało w czerwcu 2001 roku, w tym też roku powstało ptasie państwo. „Rzeczpospolita Ptasia” stawia sobie za cel edukację, zapoznawanie ludzi z bogactwem przyrodniczym  [ Czytaj więcej ]

Sokół w legendzie o powstaniu Tbilisi

► Tbilisi to stolica i największe miasto Gruzji położone nad rzeką Kurą, zamieszkane przez ok. 1,5 mln mieszkańców.  Historia powstania Tbilisi owiana jest legendą. Najbardziej znana jej wersja opowiada o tym, jak pewnego dnia król Wachtang Gorgasali (452-502) wybrał się wraz ze swoją świtą na polowanie w okolicach dzisiejszego miasta. W czasie tych łowów królewski sokół pochwycił bażanta, po czym oba ptaki zniknęły z oczu polujących. Po długich poszukiwaniach myśliwi odnaleźli źródło, w którym leżały  [ Czytaj więcej ]