Archive for Kwiecień 16th, 2011

Warmia. Ptasi raj

►  To tytuł wspaniałego albumu Andrzeja Waszczuka, rodowitego Warmiaka, pasjonata przyrody, utalentowanego fotografa.  Swoje obserwacje, których plonem jest opisywana przeze mnie publikacja,  prowadził przez wiele miesięcy, koncentrując się szczególnie na obszarze w rejonie wsi Kwiecewo, od niedawna będącego rezerwatem o tej samej nazwie.  Rezerwat „Kwiecewo” obejmuje 110 ha, a w jego skład wchodzą rozlewiska, łąki i nieużytki. To jedno z najcenniejszych siedlisk lęgowych ptaków na Warmii i Mazurach, gdzie stwierdzono gniazdowanie 23 gatunków ptaków wodno-błotnych,  [ Czytaj więcej ]