Archive for Kwiecień 10th, 2011

Podgląd na żywo par dzikich sokołów wędrownych

► Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” uruchomiło kamery do podglądu na żywo z gniazd dzikich par sokołów wędrownych: na kominie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku,  funkcjonujący już od 2003 r.  (https://webcam.peregrinus.pl/pl/wloclawek-mpec-podglad-z-wloclawka). W roku 2011 para sokołów Piorun i Iskierka, przeniosła się do innej lokalizacji we Włocławku, gdzie niestety nie ma kamery. Tutaj można za to oglądać pustułki, które zasiedliły opuszczone gniazdo i najprawdopodobniej samica wkrótce złoży jaja; na Pałacu Kultury i Nauki w  [ Czytaj więcej ]

Program restytucji sokoła wędrownego w Polsce

► Od 1990 roku prowadzone są w Polsce prace nad restytucją sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Do chwili obecnej wypuszczono łącznie około 300 młodych sokołów wyhodowanych w pięciu ośrodkach współpracujących ze sobą pod patronatem Rady Programu Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego w Polsce. Program został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dla koordynacji działań w ramach Programu została powołana Rada Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus) w Polsce, w skład której wchodzą: po jednym przedstawicielu z  [ Czytaj więcej ]