Archive for Marzec, 2011

Chloebia gouldiae w malarstwie Katarzyny Kopiec

► Te ptaki mnie otaczają, są ze mną. Budzą mnie kiedy jeszcze śpię i żegnają z wieczora na dobranoc. Dlatego zapragnęłam jakiś czas temu aby Pani Katarzyna uwieczniła kilka egzemplarzy z mojej hodowli farbami na małych drewnianych deseczkach i złożyłam takie zamówienie. Dzisiaj trzymam je w ręku i podziwiam to piękno. Rysunki zostały namalowane na podstawie moich zdjęć ptaków z mojej hodowli.

Kolekcja filatelistyczna Małgorzaty

► Kolekcjonerzy  polskich znaczków pocztowych z ptakami jeśli pilnie zbierali wszystkie  edycje mogli dochować się sporych kolekcji bo wśród nich są zestawy i całe arkusze z różnymi rodzajami ptaków min. sowy, dzikie kaczki, ptaki drapieżne , spora ilość ptaków wróblowatych,  ptaków łownych. Nie brakuje ptaków lasu, a nawet ptaków egzotycznych. Wśród bardzo sporych   kolekcji filatelistycznych zbieranych w różnorodnej tematyce od lat przez moją znajomą Małgorzatę  wybrałam tylko kilka z nich  z ptakami.  

Plakaty Marka

► Pragnę zaprezentować plakaty z ptakami fotografa Marka Palucha.                                                                                                

Projekt „Blisko Bocianów”

► Projekt obserwacji kamerą internetową gniazda bocianów białych „Blisko Bocianów” odbywa się w ramach programu Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PwG OTOP) i jest częścią monitoringu i ochrony bociana białego na terenie Południowej Wielkopolski. Koordynatorem projektu jest Paweł T. Dolata, lider Południowowielkopolskiej Grupy OTOP. Gniazdo, które obserwuje rzesza internautów z Polski i zagranicy, znajduje się w Przygodzicach, koło Ostrowa Wielkopolskiego Dla pary kamerowych bocianów od początku projektu w 2006 roku, w konkursie dla internautów  [ Czytaj więcej ]

„Energetyczni obrączkarze”

► Firma ENERGA na swojej stronie podaje komunikat prasowy, w którym czytamy, że pracownicy ENERGI pomogą badać dokąd lecą nasze bociany. Pracownicy zaangażują się w obrączkowanie bocianów białych w Polsce. ENERGA od lat wspiera bociany, jednak w tym sezonie, obok tradycyjnie montowanych i remontowanych platform pod bocianie gniazda, specjalnie przeszkoleni energetycy wezmą udział w akcji znakowania 1000 piskląt bocianów, specjalnymi nowoczesnymi obrączkami zatrzaskowymi. Pracownicy Grupy ENERGA, uzyskają niebawem uprawnienia obrączkarskie i we współpracy z przyrodnikami  [ Czytaj więcej ]

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

► Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych ma przeszło 15 letnią historię. Wszystko zaczęło się od myszołowa, którym bezinteresownie zaopiekował się Dr Andrzej Fedaczyński. Z czasem do Lecznicy dla Zwierząt „Ada” w Przemyślu zaczęły docierać następne zwierzęta, głównie ptaki. Dzięki temu, że Dr Andrzej nie potrafił odmówić żadnemu dzikiemu zwierzęciu, coraz więcej osób wiedziało, gdzie się udać z takim przypadkiem. Początki były trudne, brakowało odpowiednich pomieszczeń, klatek, wolier itp. Jednak zainteresowanie szybko zamieniło się w pasję. Z  [ Czytaj więcej ]

Akcja Carpatica

► Historia Akcji Carpatica, podobnie jak historia innych tego typu przedsięwzięć, jest ściśle związana z kierunkiem naszych zainteresowań. Większość prowadzonych przez nas od samego początku prac terenowych związana była z problemem migracji ptaków przez Karpaty. Odłów i obrączkowanie odpowiednio reprezentatywnej próby ptaków bezpośrednio w obrębie Karpat – w rozległym i trudnym górskim terenie – wydawały nam się jednak na początku nierealne. Założyciele Akcji Carpatica rozpoczynali swoją edukację nad techniką obrączkowania migrujących ptaków głównie na Akcji  [ Czytaj więcej ]

Azyle dla ptaków

► Azyle dla ptaków to po prostu ośrodki rehabilitacyjne dla ptaków, które zostały założone w celu niesienia pomocy i ratowania ptaków chorych, osłabionych i poranionych w celu umożliwienie powrotu do naturalnego środowiska po okresie rehabilitacji. Na terenie naszego kraju takich ośrodków znajduje się dość dużo, inne są tworzone. Ptasi Azyl – Warszawa Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ul. Ratuszowa 1/3; 03-461 Warszawa tel.:022 670-22-07 E-mail: akruszew@zoo.waw.pl Fundacja Ratujmy Ptaki Fundacja „Ratujmy  [ Czytaj więcej ]

FUNDACJA RATUJMY PTAKI

► W latach 1998-2004 przez nasz „mały azyl” przewinęło się przeszło 1215 ptaków z 96 gatunków oraz 59 ssaków z 11 gatunków. Spośród nich ponad 60% zostało przywróconych naturze Na dzień dzisiejszy Fundacja przyjmuje 150-200 ptaków rocznie. Najczęściej są to ptaki miejskie, takie jak sikorki, wróble, zięby, gile, kosy, jerzyki, jaskółki, kowaliki itp. Trafiają do nas również ptaki drapieżne, takie jak pustułki, myszołowy, krogulce, a także sowy- puszczyki i uszatki. Oprócz gatunków pospolitych, pomoc w  [ Czytaj więcej ]

Sójka syberyjska

  ► Będąc w Finlandii w wolnych chwilach zauważyliśmy w Kusamo dziwnego kolorowego ptaka, niepasującego do fauny tego rejonu. Okazało się, że jest to sójka syberyjska Perisoreus infaustus, która bardzo rzadko zalatuje tam i gniazduje. Miałem więc duże szczęście, bo udało mi się zobaczyć i sfotografować tego przepięknego ptaka. Ptak był do nas bardzo ufny, my baliśmy się go nie spłoszyć, a on pilnie nas obserwował, zainteresowany naszą obecnością. Na pobliskiej gałęzi zauważyliśmy drugiego, więc  [ Czytaj więcej ]