Archive for Luty 26th, 2011

Woliera zewnętrzna Józefa z okolic Kartuz

► Szkielet woliery zewnętrznej wykonany jest z rur, który z kolei pokryty jest siatką z tworzywa – o oczku 1cm na 1cm – chroniąca przed dzikimi ptaszkami z zewnątrz. A od wewnątrz przyspawana jest siatka zgrzewana o grubości drutu 3 mm. natomiast w części wewnętrznej woliery, by uchronić drewniane części przed „zapędem” obgryzania ich przez papugi najpierw kanty belek obłożyłem kątownikami z blachy i całość otoczyłem również ową siatką zgrzewaną. Powierzchnia woliery około 20 m2,  [ Czytaj więcej ]

Woliery zewnętrzne

► To dobry element hodowli ptaków, w takich wolierach większość gatunków może przebywać większą część roku. Planując budowę takiej woliery należy wziąść pod uwagę warunki, jakimi dysponujemy. Woliera powinna stać blisko domu, w miejscu nie za bardzo zacienionym i daleko od drogi. W wolierze możemy zaprojektować raj dla naszych ptaków, coś, w czym będą czuły się dobrze i swobodnie. Można posadzić krzewy i pnącza, zwracając uwagę by nie były roślinami trującymi. W takich krzewach nasze  [ Czytaj więcej ]

Informacja o opłacie skarbowej CITES

► Informacja o opłatach za wydanie dokumentów CITES Opłata za wydanie zezwolenia na import, eksport lub re-eksport okazów CITES wynosi 107 zł, natomiast za wydanie świadectwa UE – 17 zł. Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dołącza się do stosownego wniosku. Opłaty należy dokonać na konto: Urząd Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17a nr konta: 95 1030 1508  [ Czytaj więcej ]

Wniosek o wydanie świadectwa

► Wniosek do pobrania.   wniosek o wydanie świadectwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz/(powrotny) wywóz

► Wniosek do pobrania. Wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz(powrotny) wywóz  

Ustawa o ochronie zwierząt

► USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. 3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami, humanitarnego traktowania, transportu zwierząt,  [ Czytaj więcej ]

Ustawa o ochronie przyrody

► Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, obowiązki organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. CZYTAJ USTAWĘ

Ochrona ptaków w Polsce

► Kiedyś hodowla ptaków krajowych była rozpowszechniona wśród amatorów ptaków śpiewających, które były chwytane. Obecnie większość gatunków jest objęta ochroną prawną na mocy rozporządzenia i karalne. Ochrona przyrody w Polsce realizowana jest głównie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. ogłoszoną w Dz. U. nr 92 poz. 880, która weszła w życie z dniem 1.05.2004 r. Ochronie ptaków podlegają gatunki rzadkie, wymierające, stanowiska wokół gniazd bardzo rzadkich gatunków: np. bielika,  [ Czytaj więcej ]

Szpak bramiński – Sturnus Pagodarum

► Każdy hodowca szpaków, wcześniej czy później jest w stanie zaobserwować osobliwe zachowania swych pupili. Jeśli mowa o szpaku pagodzie to na pierwszy plan wysuwa się nam ich wrodzona inteligencja, ciekawość wszystkiego, co się wokół nich dzieje. O zachowaniu w hodowli jak i warunkach bytowych oraz żywieniowych. Sturnus Pagodarum Na temat szpaka pagody napisano już wiele artykułów, a nawet bym powiedział rozpraw naukowych dotyczących jego wrodzonej inteligencji. Zdumiewające, w jaki sposób ten 19cm. szpak nie  [ Czytaj więcej ]

Słów kilka o wystawowej papużce falistej

► Wiele osób w Polsce, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe posiadają papużki faliste, lecz nieliczne grono z nich zajmuje się hodowlą wystawowych papużek falistych (WPF). Często wystawowe papużki faliste nazywa się standardami, ponieważ nazwa ta dotyczy barwy dziko żyjących papużek falistych, które w naturze mają kolor jasno zielony. Niektórym z Państwa automatycznie nasuwa się pytanie jak wygląda wystawowa papużka falista i czym się różni od zwykłej papużki falistej? Postaram się Państwu w niniejszym  [ Czytaj więcej ]