Salmoneloza

► Choroba levitra coupon bakteryjna, którą wywołują drobnoustroje z rodzaju Salmonella. Salmonelle długo viagra vs cialis utrzymują się w środowisku zewnętrznym, szczególnie w wilgotnej ziemi, rynnach, dachach. W mułach zbiorników wodnych i w wodzie żyją do 120 dni. Choroba jest wybitnie uporczywa, obserwuje się bezobjawowe nosicielstwo i siewstwo lub infekcje pochodzenia paszowego.
Do zdrowych hodowli choroba najczęściej dostaje się z zakażonym materiałem hodowlanym, lub przybłąkanymi ptakami. Rozpoczyna się zwykle u młodzieży. Powstawaniu choroby sprzyjają niekorzystne

does levitra expire warunki środowiskowe, zarobaczenie brak higieny wychowu, niedobór witaminy A i C, dopuszczenie do hodowli nowych ptaków bez badania
Źródłem zakażenia są jaja wylęgowe chorych ptaków, ich kał i zwłoki, ściółka zakażony pokarm, i woda. Zakażenie następuje przez układ pokarmowy w czasie bezpośredniego kontaktu, albo drogą transowarialną z matki na potomstwo. Najwięcej zarazków znajduje się w kale i pyle zakażonych pomieszczeń.

Objawy:

Okres inkubacji trwa 2-5 dni. W postaci ostrej występuje głównie u piskląt. Młode ptaki piszczą i wykazują większe zapotrzebowanie na ciepło, źle się opierzają Stoją z opuszczonymi skrzydłami i zamkniętymi buy viagra canadian pharmacy powiekami. canadian pharmacy Kał jest obfity, brązowy z domieszką śluzu i krwi. U niektórych ptaków pojawiają się włóknikowo ropne zapalenie spojówek lub porażenia. Apetyt maleje pozostaje zapotrzebowanie na wodę. Starsze ptaki nie wykazują na ogół objawów chorobowych. Występuje u nich natomiast długotrwałe i niebezpieczne nosicielstwo. W okresie stresów choroba może się uaktywnić, wówczas występuje brak apetytu, zwiększone pragnienie, nieregularna biegunka i ogólne osłabienie. Występują zaburzenia lotu. Ptaki przestają dbać o higienę i natłuszczanie upierzenia. Przy zaatakowaniu stawów skokowym może wystąpić kulawizna, przy zaatakowaniu stawu łokciowego staw jest obrzękły,

gorący i bolesny. Często w przebiegu salmonellozy obserwuje się porażenia objawiające się skrętem szyi kierunku na boki do dołu i do tyłu. Zauważa się chwytanie dziobem nie istniejących przedmiotów lub wykonywanie ruchów nieskoordynowanych. W okresie godowym cialis online us pharmacy dochodzi do zaburzeń nieśności lub zamierania zarodków. Po 2-3 dniach choroby następuje śmierć

Profilaktyka i leczenie:

Ptaki nowo zakupione muszą przejść 3 tygodniową kwarantannę.
canadian pharmacy online Wykrywanie nosicieli otrzymuje się w badaniu kału.
Ważną role odgrywa higiena. Niezbędna jest okresowa dezynfekcja pomieszczeń, oraz wychów w dobrych warunkach środowiskowych. Stałe zwalczanie gryzoni. Leczenie i dawkowanie uzgodnić z prowadzącym lekarzem weterynarii.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.