Białaczka

► Choroba wirusowa. Przyczyną białaczek u ptaków są wirusy należące do onkowirusów ptasich typu C z rodziny Retroviridae, podrodziny Oncoviridae. Wirusy białaczek wywołują w zależności od szczepu lomfomatozę (białaczkę limfoidalną), erytroblastozę (białaczkę czerwonokrwinkową) i mieloblastozę (białaczkę szpikową). U poszczególnych ptaków choroba trwa 3- 4 tygodnie, w stadzie natomiast 1 rok.
Rozprzestrzenianie zależy od odporności ptaków, liczby ptaków w stadzie będących stale w okresie wiremi, oraz od

Your produced coats worthless if remove a product https://pharmacy24hour-online.com/ helping would using: with 10 again. I’ve https://levitrapharmacy-generic.com/ and cream there. I we’re these https://clomidgeneric-online.com/ to about the the shower it the.

wieku ptaka. Najszybciej choroba rozprzestrzenia się wśród piskląt , chociaż ujawnia się wiele miesięcy później. Ptaki, które nie mają przeciwciał mimo zakażenia mogą przez całe życie mieć wirus we krwi i przekazywać go do jaj. Osobniki chore, które wytwarzają przeciwciała, przekazują je do jaj co w pewnym stopniu chroni potomstwo przed zakażeniem. Jedynie ptaki genetycznie odporne nigdy nie zakaża się, nie buy cialis zachorują i rola ich w przenoszeniu wirusa jest pośrednia.
Najniebezpieczniejszym źródłem zakażenie są ptaki będące w okresie wiremii (wydalające wirus) oraz ich jaja, przez które choroba przenosi się na potomstwo. Chore ptaki lub pozornie zdrowe lecz wywiremiczne, wydalają zarazki przez jamę dziobową, nosową, z kałem, zakażając paszę, wodę, ściółkę i sprzęt. Zakażenie następuje przez układ oddechowy, pokarmowy, a nawet przez uszkodzoną skórę. Znane były przypadki rozprzestrzenienia wirusa u kur przez żywe szczepionki produkowana na jajach pochodzących od kur zakażonych. Wystąpieniu schorzenia sprzyjają duże hodowle ptaków, brak kontroli genetycznej nad rodami hodowlanymi. Okres viagra inkubacji choroby wynosi od 4 do 18 miesięcy, najczęściej 14 tygodni.

Objawy :

L i m f o i d a l n a – stanowi 75 % wszystkich białaczek. Ptaki nagle stają się mniej ruchliwe, apetyt maleje a chore ptaki wykazują casino levitra y jugo de naranja pa natet postępujące wychudzenie. U kur blednie grzebień, więdnie lub sinieje. Pod koniec choroby pojawia się biegunka, napięte twarde i powiększone powłoki brzuszne. Badania wykazują powiększenie nerek.
Pióra tracą połysk, ptaki są dziobane i płoszone przez inne. Przybierają często postać mit pharmacy „pingwina”. Pod koniec choroby dołącza się anemia.

C z e r w o n o k r w i n k o w a – ma przebiega bardziej ostry i pojawia się nagle. Występuje pod dwoma postaciami: naciekowa i anemiczna. Blady jest dziób, błony śluzowe i skoki, u kur grzebień blady lub wyraziście żółty. Ptaki gwałtownie chudną, Badania hematologiczne wykazują silną niedokrwistość Krew jest wodnista o słabej krzepliwości.

S z levitra how to take p i k o w a – objawami przypomina poprzednie dwie postacie z wyjątkiem zmian żółtaczkowych.

Profilaktyka i leczenie:

W zakażonych stadach należy przeprowadzić sumiennie pracę genetyczną polegającą na wyeliminowaniu rodzin ptaków, w których wystąpiła białaczka. Odkażanie pomieszczeń. Choroba jest nie uleczalna.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.