Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

► Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych ma przeszło 15 letnią historię. Wszystko zaczęło się od myszołowa, którym bezinteresownie zaopiekował się Dr Andrzej Fedaczyński. Z czasem do Lecznicy dla Zwierząt „Ada” w Przemyślu zaczęły docierać następne zwierzęta, głównie ptaki.
Dzięki temu, że Dr Andrzej nie potrafił odmówić żadnemu dzikiemu zwierzęciu, coraz więcej osób wiedziało, gdzie się udać z takim przypadkiem. Początki były trudne, brakowało odpowiednich pomieszczeń, klatek, wolier itp.
Jednak zainteresowanie szybko zamieniło się w pasję. Z własnych środków zaczął budować klatki i szpital dla zwierząt. Co roku liczba przyjmowanych zwierząt zwiększała się o kilkadziesiąt procent. Oprócz ptaków zaczeły także docierać inne zwierzęta takie jak: sarny, jeże, bobry, ryś, węże, żółwie.
Istotnym krokiem naprzód było zauważenie działalności Lecznicy przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Pojawiła się szansa na przynajmniej częściową refundacje coraz większych kosztów. W 2004 roku zgodnie z ustawą leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt wymagało utworzenia Ośrodka rehabilitacji zwierząt. Coraz więcej Urzędów Gmin i Miast, osób prywatnych, firm dowiadywało się o naszym istnieniu. Rok 2008 był rekordowy, trafiło do nas 388 zwierząt chronionych. Stale rosnąca ilość ptaków docierających do Ośrodka sprawiła, że koniecznym stało się pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, dlatego od 2008 roku utworzono Fundacje Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych.

W roku 2008 przyjęliśmy ok. 400 poszkodowanych przedstawicieli ponad 50
gatunków takich jak:

bociany białe, bociany czarne, bażanty, bączki, bieliki, błotniaki
stawowe, dzięcioły, drozdy, dudki, gacki brunatne, gawrony, grubodzioby,
jastrzębie, jaskółki dymówki, jerzyki, jeże europejskie, kawki, kobuzy, kosy,
krogulce, kruki, kukułki, łabędzie nieme, łasice, mazurki, myszołowy,
orliki krzykliwe, orły przednie, padalce zwyczajne, pliszki, płomykówki,
pójdźki, pustułki, puszczyki, puszczyki uralskie, rudziki, rysie, sierpówki,
sikory modre, sowy uszate, sójki, sroki, szczygły, szpaki, wiewiórki rude,
wróble, zaskrońce zwyczajne, żołny.

Obecnie zimuje u nas ok 40 bocianów białych. Zbieramy pieniądze na ich
wyżywienie.

Jeżeli to co robimy jest tobie bliskie i chciałbyś przyczynić się do ratowania Polskiej przyrody to możesz przekazać na nasze konto datek. Dla nas liczy się każda złotówka i nie obrazimy się jeżeli taka kwota wpłynie na nasze konto. Oto co możemy zrobić za jedną złotówkę:

Podać antybiotyk jednemu bocianowi (średnio jest on podawany przez 14 dni, w 2008 r. przyjęliśmy 128 bocianów)

Posiłek dzienny (surowe mięso) dla jednej sowy (rocznie przyjmujemy ok. 50 sów, średnio przebywają u nas 30 dni)

Nasze konto:
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
ul. Zamoyskiego 15
37-700 Przemyśl
Kredyt Bank o/Przemyśl 27 1500 1634 1216 3005
strona ośrodka: www.orzw.boo.pl
link akcji na allegro: www.allegro.pl/item568801…arytatywna.html

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.