Informacja o opłacie skarbowej CITES

► Informacja o opłatach za wydanie dokumentów CITES

Opłata za wydanie zezwolenia na import, eksport lub re-eksport okazów CITES wynosi 107 zł, natomiast za wydanie świadectwa UE – 17 zł.

Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dołącza się do stosownego wniosku.

Opłaty należy dokonać na konto:
Urząd Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17a
nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
z dopiskiem Opłata za wydanie dokumentu CITES

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635)/

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.