Ustawa o ochronie zwierząt

► USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt
1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.
3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami, humanitarnego traktowania, transportu zwierząt, doświadczeń na zwierzętach, ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt, oraz przepisy karne.

CZYTAJ USTAWĘ

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.