Ustawa o ochronie przyrody

► Ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880

Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, obowiązki organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
CZYTAJ USTAWĘ

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.