Ochrona ptaków w Polsce

► Kiedyś hodowla ptaków krajowych była rozpowszechniona wśród amatorów ptaków śpiewających, które były chwytane. Obecnie większość gatunków jest objęta ochroną prawną na mocy rozporządzenia i karalne. Ochrona przyrody w Polsce realizowana jest głównie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. ogłoszoną w Dz. U. nr 92 poz. 880, która weszła w życie z dniem 1.05.2004 r.
Ochronie ptaków podlegają gatunki rzadkie, wymierające, stanowiska wokół gniazd bardzo rzadkich gatunków: np. bielika, puchacza, bociana czarnego. Oznacza to, że nie wolno ich zabijać, hodować i przetrzymywać, nabywać, przesiedlać, wywozić poza granice kraju w stanie żywym lub martwym, ich jaj i gniazd, płoszyć a nawet fotografować w okresie ochronnym. Ptaki podlegające ochronie gatunkowej określa się mianem gatunków chronionych.
Człowiek wprowadził w środowisko przyrody bardzo dużo niekorzystnych zmian, które doprowadziły do zaburzeń fauny i flory. Jedne ptaki są na wymarciu lub drastycznie spadła ich liczebność, natomiast innych jest więcej niż być powinno, co również ma niekorzystny wpływ. Człowiek wprowadził jednolite uprawy, niektóre środowiska naturalne przestały istnieć, wycinka starych lasów wyeliminowała miejsca gdzie były zakładane gniazda, dziuple, gdzie gnieździły się ptaki, mimo, że na to miejsce są sadzone nowe drzewa. Nadmiar drapieżników, niedostatek wody do picia, aglomeracja miejska, wycinka terenów zielonych pod przyszłe place budowy, osuszanie terenów podmokłych. Tradycyjne wsie stają się nowoczesnymi osiedlami domków jednorodzinnych, gdzie brak typowych wiejskich zagród, gdzie ptaki mogły żerować na odpadkach innych zwierząt hodowlanych. To wszystko sprawia ze coraz mniej widzimy pięknych ptaków, a pozostają tylko te, które w środowisku miejskim dają sobie dobrze rade, jak krukowate, gołębie. Nawet nasz pospolity wróbel zaczął znikać z niektórych miast, gdzie jeszcze kilka lat temu można było go zobaczyć wszędzie.
Mimo że powstają organizacje krajowe i międzynarodowe, które zajmują się ochroną ptaków, rezerwaty, i wprowadzane są odpowiednie zapisy prawne, ochrona ptaków jest utrudniona i nie zawsze wystarczająca. Ptaki wędrowne, gdzie u nas w kraju podlegają ścisłej ochronie w innym kraju są systematycznie tępione.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.