Ptasie skamieniałości z mezozoiku

► W środowisku naukowców badających paleontologię kręgowców od pewnego czasu trwa debata na temat ptaków żyjących w epoce mezozoiku. Do tej pory poznano niewielki wycinek historii tych stworzeń. Historii o tyle ciekawej, iż wiele wskazuje na bezpośrednie pochodzenie tych ptaków, a co za tym idzie również ptaków obecnie żyjących, od dinozaurów.
Nowe światło na tajemnice odległych epok może rzucić ostatnie odkrycie, którego dokonano w Chinach. Znaleziono tam skamieniałe szczątki ptaka, którego nazwano Longicrusavis houi. Longicrusavis czyli długonogi, o długich goleniach, żył najprawdopodobniej nad brzegami rzek i jezior, a jego budowa umożliwiała mu brodzenie w stosunkowo głębokiej wodzie.
W warstwach skalnych, w których odkryto szkielet bardzo dobrze zachowują się nie tylko kości, ale nawet części miękkich tkanek i piór, więc znalezisko dostarczy naukowcom wielu cennych informacji na temat kolejnych etapów ewolucji ptaków.
Artykuł z wynikami badań został opublikowany na łamach pisma „Journal of Vertebrate Paleontology”.

Na podstawie: Odkryto skamieniałość ptaka z mezozoiku

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.