Rejestracja
Serwis jest w całości dostępny dla gości. Rejestrujemy tylko użytkowników chcących dodawać komentarze, lub autorów  publikacji.

Osoba już zarejestrowana w serwisie, posiadająca swój nick ma uprawnienia do dodawania komentarzy, natomiast osoby należący do grupy „Autorzy” do dodawania publikacji.  Zespół mojeptaki.info zastrzega sobie w celach czyszczenia baz danych usuwanie kont nieaktywnych, oraz kont użytkowników naruszających zasady obowiązujące na portalu, regulowane niniejszym regulaminem. Aby zapoznać się z zasadami rejestracji proszę przeczytać informację w zakładce FAQ

Newsletter
Zarejestrowani użytkownicy strony wyrażają zgodę na przesyłanie przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną na ich adres poczty elektronicznej ważnych informacji dotyczących serwisu. Adres ten będzie wykorzystywany tylko w celach informacyjnych.

Odpowiedzialność teoretyczna
Informacje zawarte na serwisie są prezentowane tylko w celach edukacyjnych, hobbystycznych, niekomercyjnych i są spostrzeżeniami autora na określony temat. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść nadsyłanych prac. Wszystko z czego korzystasz używasz na własną odpowiedzialność.

Komentarze
Zamieszczanie komentarzy wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, reklam, gróźb, pomówień, treści erotycznych, nieprawdziwych, obrażających autora artykułu jest zabronione. Pisanie nie na temat nie jest wskazane. Spodziewaj się zignorowania takiego wpisu i potraktowania go jako spam. Wpis taki nie zostanie zaakceptowany i zostanie usunięty. Bardzo cenimy sobie profesjonalną treść tej strony, jak również komentarzy tu zamieszczanych. Jako właściciele serwisu  mamy pełną swobodę w decydowaniu, co będzie opublikowane. Taka zasada obowiązuje we wszystkich mediach i nie ma ona nic wspólnego z cenzurą. Wynika z praw przysługujących właścicielom. Jako gospodarze tej strony  czujemy się jak w swoim domu  i staramy się czuwać nad atmosferą.

Użytkownik niezadowolony z prezentowanych treści na pewno znajdzie możliwość korzystania z innych stron, które spełnią jego oczekiwania. Autor wpisu sam ponosi odpowiedzialność za treść swojej wypowiedzi, a komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.

Reklama
Zakaz nieautoryzowanej reklamy na łamach serwisu w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że na stronie obowiązuje całkowity zakaz reklamowania oraz polecania innych stron bez uzgodnienia tego z Administracją. Takie możliwości dla współpracujących dajemy po skontaktowaniu się z nami.

Współpraca
Redakcja serwisu zachęca oraz bierze pod uwagę możliwość współpracy. Jeśli chciałbyś mieć swój udział lub jakikolwiek inny wkład w tworzeniu strony, skontaktuj się z Administracją serwisu w celu określenia takich możliwości i ich zasad. Administracja zastrzega sobie jednak możliwość nie zaakceptowania takich propozycji lub odmowę współpracy bez podania powodów.
Zespół mojeptaki.info nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron, do których linki zamieszcza w swoim serwisie oraz za treść stron, z którymi współpracuje. Administracja nie bierze również odpowiedzialności za ewentualny błąd na takich stronach lub złe zabezpieczenia antywirusowe, w wyniku których użytkownik poniesie szkody. Po wysłaniu nam takiej informacji możemy jedynie usunąć dany link do wyjaśnienia sprawy po skontaktowaniu się z właścicielem odpowiedniej strony.

Prawa autorskie
Wszystkie utwory, które znajdują się na serwisie w jakiejkolwiek postaci są chronione prawami autorskimi: zarówno teksty, fotografie, rysunki jak i inne opracowania. Na zamieszczenie prac innych autorów lub ich tłumaczenia uzyskaliśmy zgodę ich twórców, którzy również zastrzegają sobie prawa autorskie. Kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, linkowanie, transmitowanie elektroniczne lub jakiekolwiek inne wykorzystanie jest dozwolone po uprzedniej zgodzie autora. Użytkownicy korzystający z prac tu zamieszczonych bez zgody ich twórców powinni być świadomi konsekwencji w szczególności finansowych, wynikających z nielegalnego użytkowania każdego rodzaju pracy.

Nadesłane utwory

Autorzy nadesłanych  utworów wyrażają tym samym zgodę na ponowne wykorzystywanie tych prac w naszym serwisie (chyba, że ustalono inaczej). Są całkowicie odpowiedzialni za wszystkie treści lub każdego rodzaju informacje, które umieszczają na stronie www.mojeptaki.info. Gwarantują, że zamieszczone prace, zdjęcia nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Usunięcie konta dla zarejestrowanych

Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość usunięcia konta. W tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu. Usunięcie konta dotyczące osoby lub osób ze szczególnymi uprawnieniami będą ustalane z Administracją serwisu.

Zmiany w regulaminie

Niniejszy Regulamin jest zbiorem zasad wytyczonych przez Redakcję serwisu. Jeśli się z nimi nie zgadzasz – nie korzystaj ze strony. Redakcja  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

W celu skontaktowania się z zespołem  serwisu proszę skorzystać w formularza kontaktowego w zakładce Kontakt